28 December, 2015

कविता -३

कविता चित्ररुपात वाचता येत नसेल तर:


(१)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.

तु ही येशील का असंच?

..
(२)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.
तु ही असाच येशील.

पुन्हा परत न जाण्यासाठी.. हो न?
...
(३)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.
तु ही असाच येशील.
पुन्हा परत न जाण्यासाठी...

आणि समजा परत जावं लागलंच तर रे?

...
(४)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.
तु ही असाच येशील.
पुन्हा परत न जाण्यासाठी...
आणि समजा परत जावं लागलंच तर,

यावेळेस तुझ्या आईला सोबत नेशील न?
...
(५)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.
तु ही असाच येशील.
पुन्हा परत न जाण्यासाठी...
आणि समजा परत जावं लागलंच तर,
यावेळेस तुझ्या आईला सोबत नेशील.

कारण ती फक्त माझीच आई नव्हे.
...
(६)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.
तु ही असाच येशील.
पुन्हा परत न जाण्यासाठी...
आणि समजा परत जावं लागलंच तर,
यावेळेस तुझ्या आईला सोबत नेशील.
कारण ती फक्त माझीच आई नव्हे.


गेली दहा वर्ष ‘मी’ सांभाळलाय तिचा लहरीपणा,

...
(७)
प्रिय किंवा अप्रिय,
भुतकाळ परतुन येतो म्हणतात.
तु ही असाच येशील.
पुन्हा परत न जाण्यासाठी...
आणि समजा परत जावं लागलंच तर,
यावेळेस तुझ्या आईला सोबत नेशील.
कारण ती फक्त माझीच आई नव्हे.
गेली दहा वर्ष ‘मी’ सांभाळलाय तिचा लहरीपणा,

आता तु सांभाळ तिला
आणि…
मलादेखील.
...