11 April, 2010

निवली खळबळ
निवांत झुलती लाटा
कधींच गेल्या
रेतीवरल्या
पुसून पाउलवाटा

पुळणी वरती
तरल ओलसर शांती
झिळमिळते वर
तृप्त उन्हाची
पिवळी रेशिमकांती

उठती अलगद
पाण्यावरति तरंग
नुकता न्हाऊन
संथपणाने
खडक वाळवी अंग

-मंगेश पाडगावकर